Velkommen til Harstad Soroptimistklubb

Harstad Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International (SI), med visjonen "En global stemme for kvinner". SI er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner etablert i 1921 og som i dag har rundt 72 000 medlemmer i 121 land. SI har en generell rådgivende status og talerett i FN. I Norge er det 56 klubber med i ca 1550 medlemmer som til sammen er en del av SI Union of Norway -  Norgesunionen.

Gjennom bevisstgjøring, formidling og handling skal SI arbeide for å fremme soroptimismens formål:

  • arbeide for å fremme menneskerettighetene for alle
  • holde høy etisk standard i liv og yrke 
  • bidra til fred og internasjonal forståelse
  • fremme vennskap og samhørighet blant soroptimister

Soroptimist - hva betyr det?

Ordet "soroptimist" kommer av de latinske ordene "soror" - søster, og "optima" - optimalt/best, og kan noe fritt oversettes til "best for kvinner".

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima