Hva gjør vi?

Prosjekter - På alle nivå i Soroptimist International (SI) står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Soroptimist International (SI), Presidents sin appell 2021-2023, «Opening Doors to a Bright Future» har fokus på hvordan soroptimistene kan bidra til å gi kvinner og jenter utdanning gjennom hele livet og bedre likestilling mellom kjønnene.

Harstad soroptimistklubb støtter både lokale og internasjonale prosjekt.

Lokale prosjekt

Children’s Burn & Wound Care Foundation
er en norsk stiftelse som har som hovedmål å yte medisinsk behandling til barn med brannskader i Etiopia. Klubben arrangerte kjolesalg våren 2018 og 2019 til inntekt for CBWCF og støtter også gjennom andre prosjekt, bl.a. strikker vi ullplagg til premature, nyfødte barn som Hans Petter Schjelderup, CWBCF tar med seg til Etiopia.

Ullplagg til premature, nyfødte og syke barn
Turid Riis er prosjektansvarlig og oppfordrer klubbens medlemmer, venner og kjente til å være med å strikke små plagg som gir stor glede.

Høstmarked
Hver høst deltar klubben på høstmarked på Trondenes historiske senter. Overskuddet går til CBWCF.

Krisesenteret
Klubben sender årlig støtte til Krisesenteret i Harstad. I forbindelse med at klubben feiret sitt 60-års jubileum i 2011 overrakte vi Krisesenteret kr 10 000 til glede for senterets brukere.

"Soroptimisthagen" på Trondenes 
Hagen stod ferdig i 2003 og ble gitt til Harstad Kommune i forbindelse med byens 100-års jubileum.  Den var i utgangspunkt laget for å forskjønne området rundt Trondenes kirke og Trondenes Historiske senter. Samtidig ønsker vi at hagen skal være til glede for oss og for alle som besøker området. Den er godt kjent i byen, men også av besøkende fra både ut- og innland. I forbindelse med at Hurtigruten anløper Harstad, legges en daglig tur til kirken og hagen er blitt et populært fotoobjekt med Trondenes kirke i bakgrunnen.

Hagen vedlikeholdes ved at klubbens medlemmer bruker ca 200 dugnadstimer hvert år. Det legges vekt på at plantene er hentet fra Harstad og omegn. Hageansvarlig er Oddrun Abelsen, blomsterdekoratørmester.

Orange the World - Farg verden oransje
FN-kampanjen "Stopp vold mot kvinner" varer fra den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, 25 . november, til menneskerettighetsdagen 10. desember. I de tre siste årene har Harstad Soroptimistklubb sørget for å få lyssatte oransje flere bygninger, bl.a. Trondenes Kirke.  Fargen oransje symboliserer håp om en bedre framtid uten vold. Else-Mari Fjeld leder "Oransje"-gruppa.

 

SOS barnebyer
Gjennom mange år har klubben støttet SOS barnebyer, for tiden støtter vi barnebyen Village d'enfents SOS de Niamey i Niger. Kirsti Holmboe har ansvaret for å ha kontakt med barnebyen.

Internasjonale prosjekt

Klubben støtter Norgesunionens prosjekter:

Utdanningsfondet
Norgesunionen av soroptimistklubbers eget prosjekt, klubbene samler inn penger til fondet som årlig deler ut 40-50 stipender til utdanning av kvinner i Sør. Fondet ble etablert 1985

10. desemberappellen
I forbindelse med 10. desember hvert år er det tradisjon for at soroptimister gir penger til prosjekt valgt av den internasjonale soroptimistpresidenten i SI-presidentens appell. 10. desember er FNs menneskerettighetsdag og den internasjonale soroptimistdagen. 2021-2023 er SI-president  sin appell "Open Doors to a Bright Future", med fokus på hvordan soroptimistene kan bidra til å gi kvinner og jenter utdanning gjennom hele livet og bedre likestilling mellom kjønnene.

Moldova-prosjektet som omfatter følgende:

- salg av lilla sløyfer for bl.a. å dekke:
  * utdanning av unge i Moldova
  * forebygging av menneskehandel
  * sikring av rent drikkevann i Moldova

 

Benker for trøtte bein - benkene er merket Harstad soroptimistklubb. Trondenes kirke i bakgrunnen.