Årsmeldinger

Årsmeldingene beskriver klubbens aktivitet i løpet av Soroptimiståret

Årsmelding for Soroptimist-året 2020-2021