Aktivitetsplan

Aktiviteter høsten 2021 og våren 2022

Høsten 2021               

    

12. oktober 

 

 

 

 

Medlemsmøte
President Else-Mari Fjeld takket avtroppende styremedlemmer og presenterte nye  for SI-året 2021-2022

Tema:
- Soroptimistisk kvarter v/ Liv Bodil Hansen

«Sittedans» v/ Kari Holm 
5 minutt: Else-Mari Fjeld

25. oktober  

Digitalt styremøte

9. november

    

 

Medlemsmøte
Tema:
5 min:
Soroptimistisk kvarter:

22. november

 

Digitalt styremøte

25.11.-10.12. 

 

"Oransjedagene" - den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner  

14. desember  

 

 Julemøte /medlemsmøte
Tema: 10. desember, Menneskerettighetsdagen

 

Våren 2022     

                                                                                                            

11.  januar

 

    

Medlemsmøte
Tema:
5 min:
Soroptimistisk kvarter:

24. januar  

Digitalt styremøte

8. februar

 

Medlemsmøte
Tema:
5 minutt:
Soroptimistisk kvarter:

23. februar

 

Digitalt styremøte på Zoom

 8. mars  

Markering av Den internasjonale kvinnedagen

8. mars

 

Klubbens Årsmøte
Tema:
- Årsmøtesaker
5 min:

12. april

 

 

Medlemsmøte
Tema:
5 min:
Soroptimistisk kvarter: 

25. april  

Digitalt styremøte

 10. mai

 

 

Medlemsmøte
Tema: 
5 min:
Soroptimistisk kvarter:

23. mai

 

Digitalt styremøte

 10.-12. juni 

  Landsmøte og representantskapsmøte 2022 (L&R) i Kristianund

14. juni 

   Medlemsmøte/sommermøte
Tema: 
5 min:
Soroptimistisk kvarter:

 

Annet:

  • Styret har møte en gang i måneden, to uker for klubbmøtet
  • Dugnader i "Soroptimisthagen" - aktivitet fra mai-september
  • Hver tredje tirsdag i måneden inviteres klubbens medlemmer til sosialt samvær.

 

 

 

Trondenes kirke og Harstad kulturhus ble lyssatt i forbindelse med "Orange the World". Bildene ble tatt av Else-Mari Fjeld.