Distrikt Nord 2

Hvert år har vi distriktsmøte i Distrikt Nord 2. 22.-24. april 2022 avholtes distriktsmøtet for 2022 i Svolvær i forbindelse med Svolvær Soroptimistklubb sitt 60-årsjubileum.

Distrikt Nord 2 består av klubbene i  Svolvær, Tromsø, Kirkenes og Harstad.  Brita Workinn, SI Tromsø, ble valgt til distriktskontrakt for perioden 2021-2023

Bildet er fra samarbeidsmøtet i Harstad, lørdag 3. februar 2018 - starten på et fruktbart samarbeid i distriktet!

Våren 2018 - samarbeidsmøte i Nord 2