Telefon/mobilnr.

Ta også kontakt per telefon/mobil

Rekrutteringansvarlige:
Liv Bodil Hansen - mob. 909 33 264
Anne Marie Bakken -  mob. 916 98 512

President:

Else-Mari Fjeld - 909 84 306