Harstad Soroptimistklubb

Harstad Soroptimistklubb ble stiftet 26. september 1951 og feirer sitt 70-års jubileum i 2021.

I dag har klubben 16 medlemmer fordelt på ulike yrker. Vi møtes andre tirsdag i måneden kl 1800 i hovedsak på Sama Aktivitetssenter. 

På medlemsmøtene har vi, i tillegg til faste klubbsaker:

- eksterne og interne foredragsholdere
- bedriftsbesøk
- yrkesforedrag av våre nye medlemmer
- 5-min: innlegg av et av medlemmene med selvvalgt tema
- Soroptimistisk kvarter: et av medlemmene orienterer om hva som skjer i organisasjonen nasjonalt eller internasjonalt.

 

 

Fra klubbmøtet i juni 2020