Tillitskvinner for 2020-2021

Styret

Else-Mari Fjeld
Kari Holm
Annelise Riis
Liv Bodil Hansen
Synnøve Strandbu
Åse Berg

 

president
visepresident
sekretær
kasserer
styremedlem
varamedlem

Rekrutteringsansvarlige

Kari Holm
Anne Marie Bakken

Programansvarlige

Bodil Tonheim   programansvarlig (PA)
Turid Riis   assisterende programansvarlig (APA)


Nettansvarlig

Annelise Riis

Representanter til Representantskapsmøtet 2022

Annelise Riis      
Åse Berg

  representant
representant